Primăria Negomir

Informații generale

Comuna Negomir, în actuala configuraţie, datează de la noua împărţire administrativ-teritorială din anul 1968, când alături de vechea comună Negomir s-a ataşat şi fosta comună Raci, întinzându-se pe o lungime de 26 km. Este amplasată în zona central-sudică a judeţului Gorj. Comuna Negomir este traversată de drumul judeţean 674B, care face legătura cu DN 66 Rovinari şi cu drumul judeţean DJ 673 Bolboşi-Turceni.

Numele localitatilor aflate in administratie: Bohorel, Negomir, Ursoaia, Artanu, Orzu, Paltinu, Valea-Racilor, Condeieşti, Raci, Nucetu. Activitati specifice zonei: Agricultură, Creşterea animalelor, Industrie – minerit, Comerţ. Activitati economice principale: Exploatări miniere – halde de steril (C.E. Turceni şi C.E. Rovinari).

Obiective turistice:  Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” (1676) din satul Negomir, Cătunul Curtişoara, Biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” (1815) din satul Artanu, Monumentul eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale, ridicat în satul Negomir, Monumentul eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale, ridicat în satul Condeieşti în luna mai 2001.