Primăria Schela

Informații generale

Comuna Schela se găsește în apropierea Municipiului Tg. Jiu, cca-18 km și oraşului Bumbeşti Jiu, cca 4 km, și are acces la Valea Jiului. Comuna se găsește în zona de contact între dealuri și munte, acestui fapt datorându-i-se specificul natural. Din suprafaţa totală a comunei, 1500 de ha o reprezintă păşunea, sectorul zootehnic necesitând investiţii în creşterea efectivelor, colectarea şi prelucrarea cărnii, a laptelui, a lânii ş.a.

De asemenea, solul din localităţile comunei se pretează culturii plantelor furajere, impunându-se dezvoltarea tehnologiei şi în acest domeniu.

Legumicultura, pomicultura, viticultura sunt de asemenea ramuri agricole care se potrivesc solului respectiv. Localităţile sunt străbătute de râul Blahniţa, fapt care creează posibilitatea amenajării unor lacuri artificiale pentru exploataţii piscicole.